Enter at least 3 characters
respiratorio_areaterapeutica_hp.jpg
HOME > Behandlingsområder > Respiratorisk
print.png
Respiratorisk

 

Chiesi_omastmaNO01

 

 Astma og KOL er de mest almindelige luftvejssygdomme

 

Chiesi Farmaceutici er dybt engageret i behandlingen af luftvejssygdomme, herunder astma og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), og i at forbedre livskvaliteten for de mennesker, der lider af disse sygdomme. Både astma og KOL er kendetegnet ved luftvejsforsnævring, selvom de skyldes forskellige patofysiologiske processer.

Ifølge de seneste tal fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen) er der 235 millioner mennesker i verden, der lider af astma - primært børn - og 64 millioner mennesker, der lider af KOL (WHO-estimat fra 2004). WHO forudser, at KOL vil være den tredjehyppigste dødsårsag i 2030. Hvis der ikke bliver iværksat tiltag for at reducere risikofaktorerne for sygdommen, bl.a. tobaksrøg, vurderer man, at KOL-relaterede dødsfald vil stige med 30 % over de næste 10 år.1

Hos Chiesi Farmaceutici bestræber vi os hele tiden på at forbedre patienternes sundhed. Det gør vi igennem forskning og udvikling af nye behandlingsløsninger baseret på den innovative formuleringsteknologi Modulite®, som gør det muligt at fremstille sprayløsninger (inhalatorer med afmålte doser), der er i stand til at afgive ekstra fine partikler. Chiesi Farmaceutici har også patenteret og markedsført en tørpulverbaseret inhalationsanordning (pulverinhalator), som er i stand til at afgive ekstra fine partikler.

 

ASTMA KORT FORTALT

Astma er en kronisk betændelsestilstand, der er kendetegnet ved tilbagevendende vejtrækningssymptomer, såsom, åndenød, hoste, pibende vejrtrækning og trykken for brystet. Under normale omstændigheder kan luften bevæge sig frit i vores lunger via luftvejene, som består af et komplekst ledningssystem. Hvis patientens astma ikke er under kontrol, er luftvejene mere udsatte for inflammation, der udløser et astmaanfald. Astmaanfald er blandt andet forbundet med en sammentrækning af bronkierne, en fortykkelse af slimhinderne og en blokering af de små luftveje, som gør det sværere at trække vejret. Disse kliniske manifestationer er dog stort set reversible, men de varierer meget over tid og fra patient til patient. Generelt set forværres den astmatiske status om natten eller i de tidlige morgentimer. Det er ikke muligt at kurere astma, men sygdommen kan holdes under kontrol, så patienten kan bevare en nogenlunde normal livskvalitet. Hvad er årsagerne til astma? Når en person, der er disponeret for astma, kommer i kontakt med irritative stoffer, udløser de et astmaanfald. Prædisponerende faktorer omfatter primært genetik (hvilket forklarer den højere forekomst hos personer, der har familiemedlemmer med astma), allergi, køn (kvinder), overvægt og etnisk oprindelse. Andre faktorer, der kan udløse et astmaandfald, omfatter allergener, forurenende stoffer på arbejdspladsen, tobaksrøg,  miljøforurening og luftvejsinfektioner. Astma forekommer hyppigst hos børn og unge, men i de seneste år er diagnosen blevet mere og mere hyppig hos voksne og ældre.2

 

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM (KOL)

 

KOL er en luftvejssygdom, der er kendetegnet ved en vedvarende obstruktion af bronkierne (irreversibel), der er forbundet med en betændelsesproces i luftvejene som følge af skadelige partikler eller gas. De klassiske symptomer i forbindelse med KOL er åndenød, kronisk hoste og slimdannelse. I nogle tilfælde opstår der en akut forværring af ovennævnte symptomer (KOL-eksacerbation). Obstruktionen af bronkierne kan skyldes to mekanismer. Den første er en inflammatorisk tilstand i de små luftveje, der er ledsaget af en fortykkelse af væggene i luftvejene, så der opstår øget modstand i luftvejene.  Den anden er en progressiv nedbrydning af cellevævet i lungerne (emfysem), så lungerne mister deres elasticitet. Det er vigtigt at understrege, at begge mekanismer kan være til stede på samme tid, så luftstrømningen bliver nedsat hele vejen igennem lungerne. Hvad er risikofaktorerne for KOL? For det første er der nogle genetiske risikofaktorer, der gør visse personer mere udsatte for at få sygdommen. Den vigtigste risikofaktor er tobaksrøg, men forurenende stoffer i hjemmet (i forbindelse med madlavning eller afbrænding af biobrændsel) eller miljøforurening kan også bidrage til sygdommen. Sekundære faktorer er alder, køn, socioøkonomisk status, luftvejsinfektioner, astma eller kronisk bronkitis. Generelt set har KOL-patienter større risiko for at udvikle kardiovaskulære sygdomme, knogleskørhed, sukkersyge, lungekræft og bronkiektasier (udposninger på bronkierne), hvilket øger risikoen for hospitalsindlæggelse og/eller død. Modsat astma er KOL en sygdom, der indtræder senere i livet, og som er mere almindelig hos voksne (eksisterer ikke hos unge patienter), fordi den udvikles langsomt og gradvist, efterhånden som personen er udsat for risikofaktorerne.3

 

Referencer:

  1. who.int/en
  2. ginasthma.org
  3. goldcopd.com