Enter at least 3 characters

Vores virksomhed

HOME > Vores virksomhed

 Chiesi investerer i forskning og udvikling af innovative lægemidler

 

Vi er en international virksomhed med hovedkvarter i Parma, Italien. Vi har 80 års erfaring inden for forskning, udvikling, fremstilling og markedsføring af innovative lægemidler. Vores fokusområder er respiratorisk behandling, neonatologi, sjældne sygdomme og specialbehandling.

 

Med en omsætning på over €1,4 milliarder er Chiesi-gruppen placeret blandt verdens 50 førende medicinalvirksomheder. Vores produktionsanlæg ligger i Parma (Italien), Blois (Frankrig) og Santana De Parnaiba (Brasilien).

 

Vi har forsknings- og udviklingscentre i Parma (Italien), Paris (Frankrig), Cary (SA), Chippenham (UK), og for nylig overtog vi den danske virksomhed Zymenex.  Alle medarbejderne på disse centre yder en fælles indsats for at fremme Chiesis prækliniske- og kliniske- samt registreringsprogrammer.

 

Vi eksporterer til mere end 70 lande og er direkte til stede i 26. Chiesi-gruppen har cirka 4.500 ansatte, hvoraf 560 er beskæftiget med vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, og 720 arbejder på vores produktionsanlæg i Italien, Frankrig og Brasilien.

 

Mission og værdier

Vores ambition er at være en forskningsfokuseret gruppe, der nyder international anerkendelse for vores evne til at udvikle og markedsføre innovative medicinalløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet.

Vi ønsker at fastholde et dynamisk og højt kvalificeret team, der er præget af samarbejdsånd og en tro på det, de beskæftiger sig med.

Vores mål er at kombinere resultatorienteret engagement med integritet for at drive virksomhed på en socialt og miljømæssigt ansvarlig måde.

 

Du kan læse mere om vores mission og værdier her.

 

Social ansvarlighed

Vi tror på, at mennesket skal være i centrum, og at enhver virksomhed bør have fokus på individet, fordi virksomhedens beslutninger og aktiviteter har en direkte indvirkning på mange mennesker, hvad enten det drejer sig om patienter, virksomhedens ansatte og deres familier, leverandører, kunder, lokalsamfund, banker, statslige myndigheder, medier eller konkurrenter.

 

Social ansvarlighed er for Chiesi ensbetydende med, at vi ikke alene skal følge alle gældende regler og love, men også udvise moralsk korrekthed i vores relationer med samfundet og vores ansatte, miljøet og de lande, vi opererer i. Det er ikke et forbigående eller instrumentelt fænomen, men derimod en værdi; en praksis, som danner grundlaget for eksistensen af vores virksomhed og vores måde at drive forretning på, lige fra produktionen til distributionen af vores produkter, herunder også vores måde at kommunikere på, vores patientrelationer og understøttende tiltag.

 

Med udgangspunkt i vores værdier og identitet arbejder vi på at øge vores sociale engagement i takt med virksomhedens solide vækst. Det gør vi blandt andet via beskyttelses- og miljøsikkerhedsprogrammer, initiativer for medarbejdere, patienter og lokalsamfund i alle de lande, hvor vi er til stede: vores sociale ansvarlighed har ingen geografiske grænser.

 

Chiesi Foundation

Chiesi Foundation er en nonprofit-organisation, der blev stiftet i 2005, og som har til formål at fremme sundhed og lindre patienters lidelser gennem forskning, vidensudveksling og uddannelse af sundhedsfaglige personer. Organisationen har fokus på respiratoriske, sjældne og neonatale sygdomme.

 

Kort om Chiesi:

  • Fire internationale forskningscentre
  • Tre produktionsfaciliteter
  • 1.300 aktive patenter
  • 42 igangværende projekter i forskellige faser af klinisk udvikling
  • Vores lægemidler er tilgængelige i mere end 89 lande