Enter at least 3 characters
HOME > Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik for Chiesi Pharma AB

 

1. Fortrolighedspolitikkens omfang

1.1 Nedenfor bliver det beskrevet, hvordan Chiesi Pharma AB, org. nr 556827-5746, med adressen Klara Norra Kyrkogata 34, 111 22, Stockholm, (”Chiesi”, ”os” eller ”vi”) behandler personoplysninger i forhold til dig, der har meldt dig til en uddannelse eller et webinar, som vi har ansvaret for, har registreret dig som abonnent på vores nyhedsbrev eller benytter vores hjemmeside i anden anledning.

1.2 Beskyttelse af fortrolighed er et spørgsmål, som vi prioriterer. Det er derfor vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger og forsikre os om, at vores behandling af dem sker på en korrekt og lovlig måde.

1.3 I denne fortrolighedspolitik forklarer vi, hvilke typer af personoplysninger vi kan komme til at behandle, og med hvilket formål vi behandler dem. Vi gør desuden rede for vores behandling af personoplysninger samt hvilke valg og hvilke rettigheder, du har i relation til den. Vi beder dig om at læse vores fortrolighedspolitik grundigt igennem og gøre dig fortrolig med dens indhold.

1.4 Du bedes bemærke, at denne fortrolighedspolitik vedrører behandling af personoplysninger, som Chiesi er persondataansvarlig for. Det betyder, at vi er ansvarlige for håndteringen og behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder også, at det er os, du skal henvende dig til med spørgsmål eller synspunkter, eller hvis du vil benytte nogle af de rettigheder, du har, i forhold til vores håndtering af dine personoplysninger (se punkt 6 nedenfor).

 

2. Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig. Vi behandler de personoplysninger, du har overgivet til os. Du er dog ikke forpligtet til at give os nogen personoplysninger. Hvis du f.eks. beslutter dig for ikke at gøre det, kan dette resultere i, at vi ikke kan kontakte dig med invitationer til uddannelse og webinarer eller med det ønskede markedsføringsmateriale.

Hvis du derimod beslutter dig for at give os dine personoplysninger, vil vi behandle dem i overensstemmelse med nedenstående tabel.

 

Kategori af registreret

Type af personoplysning

Formål med behandlingen

Juridisk begrundelse

Inviteret til webinar eller uddannelse.

Deltager i webinar eller uddannelse.

Navn, e-mail-adresse, titel, arbejdsplads.

For at følge op på din deltagelse i webinaret eller uddannelsen og markedsføre vores tjenester.

Vores legitime interesse i at administrere udsendelser til dig i overensstemmelse med dine angivne ønsker.  

Vores legitime interesse i at administrere gennemførelsen af webinaret eller uddannelsen med dig som deltager i overensstemmelse med dine angivne ønsker. 

Abonnenter på vores nyhedsbrev.

Navn, e-mail-adresse, titel, arbejdsplads.

For at markedsføre vores tjenester og produkter.

Dit samtykke.

Jobsøgende.

Navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, CV, personligt brev og evt. andre dokumenter for at styrke din kompetence.

For at gennemføre rekrutteringsproceduren.

Vores legitime interesse i en effektiv og korrekt rekruttering.

Bestiller af informations- og demonstrationsmateriale.

 

Navn, e-mail-adresse, telefonnummer, din arbejdsplads, herunder evt. afdeling, samt postadressen på din arbejdsplads.

For at levere det materiale, du bestiller.

Vores legitime interesse i at markedsføre og informere om vores produkter i overensstemmelse med dine angivne ønsker.

Gennemfør tilfredshedsundersøgelser og markedsundersøgelser, og anmod dig om anmeldelser via e-mail eller via andre kommunikationskanaler.

Navn, e-mailadresse, titel, arbejdsplads.

At følge op på den oplevede kvalitet efter deltagelse i webinar, seminar, træning, produktmøde, alternativt den oplevede kvalitet med Chiesi i sin helhed mv.

 Vores legitime interesse i at administrere tilfredshedsundersøgelser til dig.

Kontaktsøgende via kontaktformular.

Navn og e-mail-adresse.

For at kontakte dig og følge op på dit ærinde.

Vores legitime interesse i at følge op på din kontaktanmodning.

 

3. Profilering

3.1 Automatiseret behandling af personoplysninger

Profilering indebærer en automatiseret behandling af personoplysninger og anvendes for at kunne bedømme visse egenskaber, herunder at analysere og forudsige personlige præferencer.Vi gør brug af profilering for at;

–   kunne sende dig målrettede mailudsendelser, invitationer til møder samt produktnyheder gennem vores platforme og tjenester.

Har du spørgsmål til, hvordan profileringsprocessen fungerer, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under punkt 9. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores profilering ved at kontakte os (og herefter stopper vi brugen af profileringen). Du kan også afslutte vores profilering ved at afmelde dig vores tjenester.

 

3.2 Chiesis automatiserede beslutningstagning 

Automatiseret beslutningstagning indebærer, at visse beslutninger automatiseres uden involvering af vores medarbejdere. Dette kan have en væsentlig betydning for dig. Med brugen af automatiseret beslutningstagning har Chiesi til hensigt at øge objektiviteten og transparensen i beslutningerne om at tilbyde dig vores tjenester. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod denne type beslutninger.
Automatiseret beslutningstagning indebærer også, at der sker en profilering baseret på dine oplysninger. Denne foretages, inden beslutningen tages. Profileringen for denne type beslutninger sker for at kunne vurdere relevansen for møder, produktinformationsmøder, kongresser og/eller andre lignende events.

 

4. Modtagere

Vi vil evt. videregive dine personoplysninger til andre, der assisterer med personoplysninger, f.eks. virksomheder, der arbejder med it- og skytjenester. I disse tilfælde indgås en aftale med andre, der assisterer med personoplysninger, der sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

 

5. Overførsler

I tilfælde af at dine data overføres af os eller nogen af vores assistenter til et land uden for EU/EØS, sikrer vi, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger, når oplysninger overføres til sådanne aktiviteter.

 

6. Dine rettigheder

6.1 Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig, og i så fald få adgang til disse personoplysninger og også information om personoplysningerne og vores håndtering af dem.

6.2 Du har ret til at få rettet forkerte personoplysninger vedrørende dig uden unødig forsinkelse. Du har også ret til i visse tilfælde under hensyntagen til formålet med behandlingen at supplere ufuldstændige personoplysninger.

6.3 Du har ret til under visse omstændigheder at få dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

6.4 I visse tilfælde har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af oplysningerne i den tid, det tager os at kontrollere, om oplysningerne er korrekte.

6.5 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der sker på baggrund af vores legitime interesse. Hvis dette sker, skal vi påvise tvingende legitime grunde, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, for at fortsætte behandlingen.

6.6 Du har ret til at få de persondata, som du har overgivet til os, og som vedrører dig, i et elektronisk format, der anvendes generelt. Du har ret til at overføre sådanne oplysninger til en anden personoplysningsansvarlig (dataportabilitet).

6.7 Du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der fandt sted med støtte fra samtykke, før det blev tilbagekaldt.

6.8 Hvis du har synspunkter vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive klager over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

 

7. Tillæg og ændringer

Vi kan evt. komme med tillæg eller ændringer til denne fortrolighedspolitik. Hvis vi gør det, vil vi give dig meddelelse herom på passende vis, f.eks. via e-mail. Hvis dette sker, beder vi dig om at læse den opdaterede fortrolighedspolitik grundigt igennem

 

8. Kontakt os

Hvis du ønsker at opdatere, rette eller slette oplysninger, vi har om dig, eller benytte rettigheder, som tilkommer dig i henhold til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på infonordic@chiesi.com.

__________________________

Denne fortrolighedspolitik gælder fra og med den 20 oktober 2020.