Enter at least 3 characters
HOME > Våra samarbetspartners

Vores partnere 

For os i Chiesi Pharma er partnerskab vigtigt. Vi stræber efter relationer præget af gensidig forståelse af de bæredygtighedsudfordringer, vi står over for. Vi synes også, det er vigtigt at kunne redegøre for de relationer, vi har. Nedenfor lister vi de fleste af vores store leverandører. Selvom vi stræber efter lange partnerskaber, sker det naturligvis, at vi afslutter nogle relationer og starter andre. Denne liste kan blive opdateret med en vis forsinkelse.

 

Narva Heart Communications AB

Trudell Medical International

Grant Thornton Sweden AB

Klara Norra Fastigheter AB

TWPS Nixus AB

ProPharma Group Sweden AB

Normy Stockholm AB

Dear Friends

Medhouse AS

Timeline Telemedia Oy

Adressopost AB

 

Dialog med politikere og myndigheder

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har udarbejdet en ramme for dialog mellem politikere og myndigheder, hvilket er en naturlig og integreret del af lægemiddelindustriens kommunikation med omgivelserne. Alle lægemiddelindustriens samarbejds- og kommunikationsaktiviteter – også dem, der vedrører dialog og forhandlinger med myndigheder og politikere – skal være transparente og overholde nogle minimumskrav. Derfor har lægemiddelindustrien med et etisk kodeks forpligtet sig til at sikre uafhængighed og åbenhed omkring den kommunikation, der foregår.

 

Chiesi samarbejder med eksterne konsulenter. Ved ”ekstern konsulent” forstås en tredjepart, der på vegne af en lægemiddelvirksomhed, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Det kan eksempelvis være et PR- eller kommunikationsbureau, advokater el.lign.

 

Chiesis samarbejdspartnere er gjort bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere. Chiesi påtager sig ansvaret for, at alle aktiviteter sker i overensstemmelse med Lobbykodekset.

 

Chiesi samarbejder med:

Rud Pedersen A/S Denmark; Christians Brygge 24, 3. Th, 1559 København

 

Læs mere om Lifs lobbykodeks: www.enli.dk