Enter at least 3 characters
HOME > Om oss > Vores B Corp-certificering
print.png

Lad os gøre verden til et bedre sted

Chiesi er den største globale medicinalvirksomhed, der er tildelt certificeringen B Corp Certification. Den tildeles de virksomheder, der leverer den højeste sociale og miljømæssige indsats. Vi er som virksomhed naturligvis utrolig stolte af certificeringen, men den bygger også på de ting, der allerede ligger naturligt integreret i vores DNA og selve sundhedsvidenskaben: Evnen til at drage omsorg for andre. Det har altid været dét, der har drevet vores virksomhed.

Vores bæredygtige profil

Bæredygtighed har altid været et vigtigt element for Chiesi, og i dag er den en del af vores strategiske plan. Dette indebærer, at vi har forpligtet os til at forbedre livskvaliteten for den enkelte patient samt verdens befolkning som helhed. Vi støtter desuden samfundet, uddanner vores medarbejdere og garanterer transparens i alle vores arbejdsgange. Som en del af denne proces har vi valgt at blive en Benefit Corporation. Denne innovative og juridiske status giver os mulighed for at tjene et dobbelt formål. Det handler ikke kun om at skabe værdi på bundlinjen for vores aktionærer, men også at bruge forretningen til velgørende formål. Internt har vi lanceret bæredygtighedsprogrammet "We Act – Actively Care for Tomorrow", som involverer hele vores Chiesi community, og der er tale om en koordineret indsats.

 

Chiesi_Pharma_and_then_Commitment

 

For leverandører og partnere Code of Interdependence

I Chiesi har vi sammen med nogle af vores leverandører og partnere produceret et dokument, som vi kalder Code of Interdependence (kodeks for indbyrdes afhængighed). Det handler om, hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig forretning, og kodekset er derfor baseret på globale aftaler og ikke mindst Agenda 2030. Kodekset har nogle ligheder med, hvad andre virksomheder ofte kalder "adfærdskodeks for leverandører", men vi vil understrege, at det handler om vores fælles ansvar. Vi ser vores leverandører som en del af vores økosystem, og at vi lykkes - og nogle gange fejler - sammen. Kodekset gælder derfor både for os selv og dem, vi samarbejder med. Vi forventer, at dem, vi arbejder med, deler de værdier, som kodekset er baseret på, og at de stræber efter at nå de mål, der er angivet i kodekset. Vi opfordrer leverandører til at kontakte os og diskutere kodekset yderligere, hvis de har spørgsmål eller bekymringer.

 

 

For mere information om kodekset for indbyrdes afhængighed:

Download Code of Interdependence

Chiesis Samfundsengagement

Chiesi ønsker at bidrage til økonomisk, social, miljømæssig og kulturel bæredygtighed i samfundet. For at sikre en positiv indvirkning på samfundet er vi i dialog med lokale interessenter for at udvikle sociale og kulturelle projekter i fælles netværk.

37_38_50_effort (1)

 

En global indsats

Vi modtog vores B Corp Certification i 2019, og det var resultatet af en global og kollektiv bedrift. Tilbage i 2018 blev vores 28 datterselskaber involveret i en selvvurderings- og forbedringsproces. Brugen af standardiserede vurderingskriterier har gjort os i stand til at identificere de områder, der har haft potentiale til at udvikle sig i hele virksomheden. Vi har herigennem haft mulighed for at etablere en best practice, der udvides til at omfatte alle vores datterselskaber verden over. Vi valgte at dedikere et år til at skabe disse virksomhedsmæssige og lokale forbedringer, og det involverede en lang række personer i forskellige lande.

 

82_64_78_bcorp_wibc (1)

 

Hvad er B Corps?

B Corps er virksomheder, som balancerer fortjeneste med velgørenhed, og som opfylder de højeste standarder inden for en social og miljømæssig indsats, offentlig transparens samt juridisk ansvarlighed. B Corp-bevægelsen tæller mere end 2.700 virksomheder i 64 lande, og det fælles mål er her at bruge virksomheden til at styrke de velgørende formål. For at blive en B Corp kræves det, at virksomheden opnår en vis score i sin B-konsekvensvurdering, hvilket omfatter en streng vurdering af virksomhedens indflydelse på deres medarbejdere, kunder, samfund og miljø. B Corps er ligeledes forpligtet til at offentliggøre en årlig konsekvensrapport af hensyn til transparens.

 

Chiesis nordiske selskab opnåede en af de højeste scores i vurderingen. Det er der flere grunde til. Én af dem er vores arbejde for ligestilling mellem kønnene. En anden grund er vores projekt "Help a little"/First Day Gift - et samarbejde mellem Chiesi og det svenske Prematurförbundet.

 

20_banner_benefit-company (1)

 

Vi er nu også en Benefit Corporation

Siden 2016 har Italien været rangeret som et af de førende lande på området, og det var også det første land, næst efter USA, der introducerede Benefit Companies – en ny juridisk forretningsenhed, der danner et solidt fundament, hvormed man kan tilpasse og beskytte virksomhedens mission, foruden at skabe langsigtede, fælles værdier. Chiesi Global tog skridtet mod at blive en Benefit Corporation i 2018. Det skete i overensstemmelse med italiensk lov nr. 208/2015, der i sine vedtægter inkorporerer 4 specifikke formål omhandlende patienter, samfundet, medarbejdere, leverandører, det omkringliggande miljø samt et mere generelt mål om at fremme fælles positive værdier.

 

Benefit Companies repræsenterer en af de mest avancerede modeller, hvad angår en positiv social og miljømæssig forretningspåvirkning. Begrebet omfatter profitsøgende virksomheder, hvis forretningsformål har et dobbelt mål: at skabe værdi for både aktionærer og interessenter. Kombineret udgør disse en bevægelse af Purpose Driven Business’, hvis mål er at sikre, at et mere udviklet økonomisk paradigme bliver udbredt. Virksomhederne ses her som nøglespillere i at regenerere samfundet og biosfæren.

 

Benefit Company-bevægelsen har til hensigt at fremme en sund konkurrence mellem alle virksomheder, da den måde, de arbejder på, vurderes og evalueres i forhold til samme benchmark: deres positive indvirkning på samfundet og planeten samt deres økonomiske resultater.

 

Benefit Companies er også pålagt at fremlægge en årlig konsekvensrapport, der angiver en række mål i forhold til specifikke forretningsformål, der er nedfældet i vedtægterne. Klik her for at se Chiesi Global konsekvensrapport, som er inkluderet i bæredygtighedsrapporten fra 2019.