Enter at least 3 characters

SpeakUp&BeHeard!

din stemme er vigtig for Chiesi

Hos Chiesi tager vi vores ansvar meget alvorligt i forhold til gennemsigtighed og overholdelse af love og regler.

For at hjælpe os med at opdage og håndtere eventuelle brud på Chiesi-adfærdskodekset, brud på love og bestemmelser eller ureglementeret adfærd, der kan bringe Chiesis forretning eller omdømme i fare eller forårsage skade på tredjeparter, sætter vi pris på og opfordrer til rapportering af sådanne forhold.

Både Chiesi-medarbejdere og ikke-medarbejdere kan rapportere bekymringer via Chiesis "SpeakUp&BeHeard" -platform.

Hvis du foretrækker at bruge Chiesis "SpeakUp&BeHeard" Hotline til at rapportere en bekymring, bedes du klikke her og ringe til os via et af de angivne numre.

Hvis du er medarbejder, skal du i første omgang forsøge at bruge de eksisterende interne rapporteringskanaler (f.eks.. HR og/eller Legal & Compliance-afdelingen i henhold til gældende nationale regler og procedurer), og informere din chef om din bekymring. Hvis du ikke føler dig tryg ved at rejse din sag via de normale interne rapporteringskanaler, kan du bruge bruge Chiesis "SpeakUp&BeHeard" -platform eller hotline.

Via “SpeakUp&BeHeard” er det muligt at rapportere enhver mistanke om overtrædelse af Chiesi-adfærdskodekset eller overtrædelse af love og regler, der især, men ikke kun, påvirker mangfoldighed og inklusion, sundhed og sikkerhed, interaktioner med sundhedspersonale og/eller patienter, personale, miljø, bestikkelse, databeskyttelse, dyrevelfærd og antitrust.

Vi værner om dit privatliv! "SpeakUp&BeHeard" rapporteringsværktøjer er struktureret for at sikre det højeste niveau af beskyttelse og fortrolighed i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning (se Chiesis privatlivsmeddelelse her).

Vi kan garantere, at indberettere altid vil være beskyttet: Vi beskytter alle indberettere mod enhver form for diskrimination og/eller repressalier i forbindelse med enhver indberetning, der foretages i god tro.

Enhver rapport, der indsendes via "SpeakUp&BeHeard", vil blive taget i betragtning og vil blive vurderet nøje.

Bemærk: Hvis din indberetning vedrører uønskede hændelser/bivirkninger, bedes du klikke her

Pin Icon